Quy định đăng tin

Nhachinhchu.vn mong muốn trở thành một trang chuyên kết nối tin bất động sản Chính chủ toàn quốc được khách hàng tin cậy nhất. Để đảm bảo những thông tin được nhập trên mạng Nhachinhchu.vn là chính xác, chúng tôi luôn luôn kiểm tra thông tin và loại bỏ những thông tin không chính xác hoặc thiếu lành mạnh. Tuy vậy chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn chính xác của các thông tin. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra lại sự chính xác của thông tin trước khi giao dịch.  Qui Định Đăng Tin Tài Sản Bất Động Sản 


1) Trước khi đăng tin BĐS, khách hàng phải đăng ký là thành viên với thông tin chính xác của khách hàng (địa chỉ, số điện thoại liên lạc và email). 


2) Một tin đăng chỉ cho một tài sản.


3) Không giới hạn số lượng tin đăng.


4) Chỉ chấp nhận tin đăng tài sản BĐS 


5) Tin đăng phải phù hợp với các qui định của pháp luật Việt Nam.


6) Nhachinhchu.vn sẽ đặt mã số riêng cho mỗi tài sản được đăng. 


7) Nhachinhchu.vn có toàn quyền chỉnh sửa nội dung tin đăng, đăng tin hay không đăng tin, yêu cầu bổ sung thông tin tài sản để phù hợp với qui định đăng tin.


8) Nhachinhchu.vn không chịu trách nhiệm và không đảm bảo sự chính xác của các tài sản được khách hàng đăng.    


Mọi thông tin xin liên hệ: Nhachinhchu.vn

ĐT: 0915.662 888     Email: Nhachinhchu.vn@gmail.com

Xin Chân Thành Cám Ơn