Bạn lọc tin theo:
Vị trí BĐS: Thái Nguyên 

Thái Nguyên (11)

Bán đất sinh lời cao tại Thành phố Sông Công, lợi nhuận cao 50%/ Năm *****

Bán đất sinh lời cao tại Thành phố Sông Công, lợi nhuận cao 50%/ Năm

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: 280,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 15
Cập nhật: 23/08/2017, 08:01, pm
Bán đất gần khu Công nghiệp sam Sung,Thành phố Sông công, Tỉnh Thái Nguyên !!^!

Bán đất gần khu Công nghiệp sam Sung,Thành phố Sông công, Tỉnh Thái Nguyên

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Thái Nguyên - Phúc Tân

Giá: 239,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 52
Cập nhật: 21/08/2017, 04:22, pm
Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên !*$.!

Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 11
Cập nhật: 21/08/2017, 03:55, pm
Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822 %%%%%%

Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Phổ Yên - Phúc Tân

Giá: 1,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 14
Cập nhật: 04/08/2017, 09:10, am
Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822 ^*$.

Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Phổ Yên - Phúc Tân

Giá: 1,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 15
Cập nhật: 03/08/2017, 03:06, pm
Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822 ###

Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Phổ Yên - Phúc Tân

Giá: 1,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 13
Cập nhật: 01/08/2017, 09:43, am
Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822 ^*$.

Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Phổ Yên - Phúc Tân

Giá: 1,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 15
Cập nhật: 31/07/2017, 09:56, am
Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822 $$$

Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Phổ Yên - Phúc Tân

Giá: 1,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 13
Cập nhật: 23/07/2017, 03:18, pm
Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822 %*$.%

Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Phổ Yên - Phúc Tân

Giá: 1,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 25
Cập nhật: 20/07/2017, 08:13, pm
Bán đất thổ cư khu công nghiệp Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822 *$.*$.

Bán đất thổ cư khu công nghiệp Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Phổ Yên - Phúc Tân

Giá: 1,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 18
Cập nhật: 17/07/2017, 03:21, pm
Bán đất liền kề Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên – 0977736822 %%%%%%

Bán đất liền kề Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên – 0977736822

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Phổ Yên - Phúc Tân

Giá: 9,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 16
Cập nhật: 12/07/2017, 10:32, am