Bạn lọc tin theo:
Vị trí BĐS: Thái Nguyên 

Thái Nguyên (37)

Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822 $$$

Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Phổ Yên - Phúc Tân

Giá: 1,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 4
Cập nhật: 23/07/2017, 03:18, pm
Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822 %*$.%

Bán đất thổ cư khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Phổ Yên - Phúc Tân

Giá: 1,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 10
Cập nhật: 20/07/2017, 08:13, pm
Bán đất thổ cư khu công nghiệp Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822 *$.*$.

Bán đất thổ cư khu công nghiệp Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Phổ Yên - Phúc Tân

Giá: 1,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 7
Cập nhật: 17/07/2017, 03:21, pm
Bán đất liền kề Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên – 0977736822 %%%%%%

Bán đất liền kề Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên – 0977736822

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Phổ Yên - Phúc Tân

Giá: 9,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 5
Cập nhật: 12/07/2017, 10:32, am
Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên $^$

Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 11
Cập nhật: 25/06/2017, 07:46, am
Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu,LH : 0965613548 ***

Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu,LH : 0965613548

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: 280,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 13
Cập nhật: 25/06/2017, 07:37, am
Bán đất gần khu Công nghiệp sam Sung,Thành phố Sông công, Tỉnh Thái Nguyên *$.#

Bán đất gần khu Công nghiệp sam Sung,Thành phố Sông công, Tỉnh Thái Nguyên

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Thái Nguyên - Phúc Tân

Giá: 239,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 10
Cập nhật: 24/06/2017, 12:05, pm
Bán đất dự án khu đô thị Vạn Phúc, Thành phố Sông công, Tỉnh Thái Nguyên ****

Bán đất dự án khu đô thị Vạn Phúc, Thành phố Sông công, Tỉnh Thái Nguyên

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: 280,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 13
Cập nhật: 24/06/2017, 11:37, am
Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên ****

Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 11
Cập nhật: 15/06/2017, 05:28, pm
Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên %*$.%

Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 11
Cập nhật: 13/06/2017, 10:01, am
Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu,LH : 0965613548 !!^!

Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu,LH : 0965613548

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: 280,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 12
Cập nhật: 13/06/2017, 08:19, am
Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu,LH : 0965613548 .*$.

Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu,LH : 0965613548

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: 280,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 10
Cập nhật: 10/06/2017, 02:02, pm
Bán đất sinh lời cao tại Thành phố Sông Công, lợi nhuận cao 50%/ Năm %%%

Bán đất sinh lời cao tại Thành phố Sông Công, lợi nhuận cao 50%/ Năm

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: 280,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 14
Cập nhật: 06/06/2017, 02:59, pm
Bán đất dự Án Giá rẻ nhất sông công $$$$

Bán đất dự Án Giá rẻ nhất sông công

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: 280,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 17
Cập nhật: 06/06/2017, 07:53, am
Bán đất nền dự án hot hot hot nhất Thành phố sông công ***

Bán đất nền dự án hot hot hot nhất Thành phố sông công

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Thái Nguyên - Phúc Tân

Giá: 239,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 17
Cập nhật: 06/06/2017, 07:45, am
Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu,LH : 0965613548 #*$.#

Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu,LH : 0965613548

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: 280,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 20
Cập nhật: 06/06/2017, 07:37, am
Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên ....

Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 18
Cập nhật: 06/06/2017, 07:26, am
Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu,LH : 0965613548 $$$$$

Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu,LH : 0965613548

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: 280,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 17
Cập nhật: 05/06/2017, 10:04, pm
Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên ^*$.

Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 11
Cập nhật: 05/06/2017, 04:53, pm
Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu,LH : 0965613548 .*$..

Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu,LH : 0965613548

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: 280,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 10
Cập nhật: 05/06/2017, 04:41, pm
Bán đất sinh lời cao tại Thành phố Sông Công, lợi nhuận cao 50%/ Năm *$.*$.

Bán đất sinh lời cao tại Thành phố Sông Công, lợi nhuận cao 50%/ Năm

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: 280,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 16
Cập nhật: 03/06/2017, 04:33, pm
Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên .*$..

Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 11
Cập nhật: 03/06/2017, 03:05, pm
Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu,LH : 0965613548 %%%%

Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu,LH : 0965613548

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: 280,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 15
Cập nhật: 03/06/2017, 02:42, pm
Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu. LH : 0965613548 ....

Cơ hội đầu tư tuyệt vời- Đất nền cấp sổ đỏ chỉ với 280 triệu. LH : 0965613548

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: 280,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 13
Cập nhật: 03/06/2017, 12:53, pm
Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên $*$.

Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 10
Cập nhật: 03/06/2017, 11:22, am
Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên $$$$$

Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 22
Cập nhật: 01/06/2017, 06:56, pm
Cần bán 03 lô đất dự án Vạn phúc sông công ^*$.^

Cần bán 03 lô đất dự án Vạn phúc sông công

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Sông Công - Phúc Tân

Giá: 280,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 19
Cập nhật: 26/05/2017, 02:51, pm
Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977240285 *$.*$.

Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977240285

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Phổ Yên - Phúc Tân

Giá: 9,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 17
Cập nhật: 10/05/2017, 03:47, pm
BÁN ĐẤT khu Công nghiệp Samsung Yên Bình Phổ Yên, Thái Nguyên - 0977736822 $$$$

BÁN ĐẤT khu Công nghiệp Samsung Yên Bình Phổ Yên, Thái Nguyên - 0977736822

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Phổ Yên - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 31
Cập nhật: 09/05/2017, 09:59, am
Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977240285 *^$.*

Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977240285

Vị trí BĐS: Thái Nguyên - Phổ Yên - Phúc Tân

Giá: 9,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 16
Cập nhật: 09/05/2017, 09:42, am