Bạn lọc tin theo:
Vị trí BĐS: Nam Định 

Nam Định (25)

Bán nhà khu tái định cư Đồng Quýt Nam Định diện tích 52m2 mặt tiền 4m nhà 1 tầng !!!!!

Bán nhà khu tái định cư Đồng Quýt Nam Định diện tích 52m2 mặt tiền 4m nhà 1 tầng

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: 599,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 7
Cập nhật: 15/10/2017, 11:31, pm
bán nhà gấp mặt đường Trường Chinh tp.Nam Định $$$

bán nhà gấp mặt đường Trường Chinh tp.Nam Định

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: 1,789,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 6
Cập nhật: 14/10/2017, 12:05, am
Bán 600m2 đất thổ cư khu công nghiệp Hòa Xá ^*$.

Bán 600m2 đất thổ cư khu công nghiệp Hòa Xá

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 16
Cập nhật: 30/09/2017, 07:35, am
Cho thuê 100m2 diện tích mặt sàn 300m2 diện tích sử dụng đường Đông A, Nam Định %*$.

Cho thuê 100m2 diện tích mặt sàn 300m2 diện tích sử dụng đường Đông A, Nam Định

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 13
Cập nhật: 26/09/2017, 10:38, pm
Bán 4150m2 đất 30 năm đường 12 qua cầu An Duyên xã Đại An, huyện Vụ Bản, Nam Định $$$$

Bán 4150m2 đất 30 năm đường 12 qua cầu An Duyên xã Đại An, huyện Vụ Bản, Nam Định

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: 3,400,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 14
Cập nhật: 22/09/2017, 12:30, am
Bán 10000m2 mặt đường 10 đất 50 năm gần pigc Nam Định %%%%

Bán 10000m2 mặt đường 10 đất 50 năm gần pigc Nam Định

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: 2,500,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 13
Cập nhật: 22/09/2017, 12:06, am
Bán 24000m2 có 10000m2 nhà xưởng mặt đưởng 10 gần pigc khu công nghiệp Hòa Xá , Nam Định *^$.*

Bán 24000m2 có 10000m2 nhà xưởng mặt đưởng 10 gần pigc khu công nghiệp Hòa Xá , Nam Định

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 17
Cập nhật: 20/09/2017, 11:56, pm
Bán 10000m2 800k/m2 trong cụm công nghiệp Trung Thành xá Đại An, huyện Vụ Bản, Nam Định $$$

Bán 10000m2 800k/m2 trong cụm công nghiệp Trung Thành xá Đại An, huyện Vụ Bản, Nam Định

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 14
Cập nhật: 20/09/2017, 11:43, pm
Bán 210m2 hoặc 600m2 đất thổ cư khu công nghiệp Hòa Xá - Nam Định %%%%%%

Bán 210m2 hoặc 600m2 đất thổ cư khu công nghiệp Hòa Xá - Nam Định

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 13
Cập nhật: 20/09/2017, 11:31, pm
Cho thuê 40000m2 nhà xưởng Nam Định có thể chia nhỏ cho thuê, trạm điện 4000KVA ^*$.

Cho thuê 40000m2 nhà xưởng Nam Định có thể chia nhỏ cho thuê, trạm điện 4000KVA

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 17
Cập nhật: 20/09/2017, 11:18, pm
Bán 7500m2 đất Xuân Trường Nam Định 1200m2 nhà xưởng, có 150 công nhân đang làm việc *****

Bán 7500m2 đất Xuân Trường Nam Định 1200m2 nhà xưởng, có 150 công nhân đang làm việc

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 16
Cập nhật: 20/09/2017, 11:05, pm
Cho thuê 1000m2 nhà xưởng khu công nghiệp Hòa Xá An Xá - Nam Định *$.*$.

Cho thuê 1000m2 nhà xưởng khu công nghiệp Hòa Xá An Xá - Nam Định

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 15
Cập nhật: 20/09/2017, 10:45, pm
Cho thuê 1000m2, 2000m2 nhà xưởng trong khu công nghiệp An Xá Hòa Xá Nam Định !*$.

Cho thuê 1000m2, 2000m2 nhà xưởng trong khu công nghiệp An Xá Hòa Xá Nam Định

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: 25,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 17
Cập nhật: 18/09/2017, 11:43, pm
Cho thuê 1000m2, 2000m2 nhà xưởng trong khu công nghiệp An Xá Hòa Xá Nam Định %*$.%

Cho thuê 1000m2, 2000m2 nhà xưởng trong khu công nghiệp An Xá Hòa Xá Nam Định

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: 25,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 16
Cập nhật: 18/09/2017, 09:02, pm
Cho thuê đất mặt đường 10 diện tích 27000m2 có thể chia nhỏ cho thuê ****

Cho thuê đất mặt đường 10 diện tích 27000m2 có thể chia nhỏ cho thuê

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: 6,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 16
Cập nhật: 18/09/2017, 08:07, pm
Cho thuê 1000m2, 2000m2 nhà xưởng trong khu công nghiệp An Xá Hòa Xá Nam Định !!^!

Cho thuê 1000m2, 2000m2 nhà xưởng trong khu công nghiệp An Xá Hòa Xá Nam Định

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: 25,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 16
Cập nhật: 18/09/2017, 10:57, am
Cho thuê 1000m2, 2000m2 nhà xưởng trong khu công nghiệp An Xá Hòa Xá Nam Định .*$.

Cho thuê 1000m2, 2000m2 nhà xưởng trong khu công nghiệp An Xá Hòa Xá Nam Định

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: 25,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 11
Cập nhật: 18/09/2017, 10:07, am
Chuo thuê nhà mặt đường Trần Hưng Đạo 80m2 10m mặt tiền *****

Chuo thuê nhà mặt đường Trần Hưng Đạo 80m2 10m mặt tiền

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: 17,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 9
Cập nhật: 18/09/2017, 09:24, am
Cho thuê đất mặt đường 10 diện tích 27000m2 có thể chia nhỏ cho thuê .*$..

Cho thuê đất mặt đường 10 diện tích 27000m2 có thể chia nhỏ cho thuê

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: 6,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 11
Cập nhật: 18/09/2017, 08:34, am
Chuyển nhượng nhà xưởng 30 năm, 50 nắm tại khu cụm công nghiệp tp.Nam Định *^$.*

Chuyển nhượng nhà xưởng 30 năm, 50 nắm tại khu cụm công nghiệp tp.Nam Định

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 16
Cập nhật: 18/09/2017, 07:48, am
Chuyển nhượng nhà xưởng 30 năm, 50 nắm tại khu cụm công nghiệp tp.Nam Định *$.#

Chuyển nhượng nhà xưởng 30 năm, 50 nắm tại khu cụm công nghiệp tp.Nam Định

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 17
Cập nhật: 17/09/2017, 12:06, am
Cho thuê công ty khu công nghiệp Hòa Xá - An Xá Diện tích10.000m2, 4000m2 nhà xưởng phòng cháy cấp1 *$.#

Cho thuê công ty khu công nghiệp Hòa Xá - An Xá Diện tích10.000m2, 4000m2 nhà xưởng phòng cháy cấp1

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: 280,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 16
Cập nhật: 16/09/2017, 11:26, pm
Cho thuê công ty khu công nghiệp Hòa Xá - An Xá Diện tích10.000m2, 4000m2 nhà xưởng phòng cháy cấp1 #*$.#

Cho thuê công ty khu công nghiệp Hòa Xá - An Xá Diện tích10.000m2, 4000m2 nhà xưởng phòng cháy cấp1

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: 280,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 14
Cập nhật: 15/09/2017, 08:12, pm
Cho thuê công ty khu công nghiệp Hòa Xá - An Xá Diện tích 3500m2 có 2000m2 nhà xưởng ^*$.

Cho thuê công ty khu công nghiệp Hòa Xá - An Xá Diện tích 3500m2 có 2000m2 nhà xưởng

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: 85,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 16
Cập nhật: 15/09/2017, 06:03, pm
CHO THUÊ 10.000m2 NHÀ XƯỞNG KHU CN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH %%%%%%

CHO THUÊ 10.000m2 NHÀ XƯỞNG KHU CN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

Vị trí BĐS: Nam Định - Nam Định - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 27
Cập nhật: 30/07/2017, 09:16, pm