Bạn lọc tin theo:
Vị trí BĐS: Bắc Giang 

Bắc Giang (20)

BÁN ĐẤT KHU 4 THỊ TRẤN THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG. %*$.%

BÁN ĐẤT KHU 4 THỊ TRẤN THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 1,040,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 17
Cập nhật: 30/08/2017, 05:16, pm
CẦN BÁN ĐẤT DANH THƯỢNG 3-DANH THẮNG. $^$

CẦN BÁN ĐẤT DANH THƯỢNG 3-DANH THẮNG.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 1,500,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 17
Cập nhật: 30/08/2017, 05:02, pm
CẦN BÁN ĐẤT KHU CHỢ TẠM PHỐ THẮNG. $$$

CẦN BÁN ĐẤT KHU CHỢ TẠM PHỐ THẮNG.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 6,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 17
Cập nhật: 30/08/2017, 04:36, pm
CẦN BÁN ĐẤT ĐƯỜNG 296- ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG-HIỆP HÒA- BẮC GIANG. ^*$.

CẦN BÁN ĐẤT ĐƯỜNG 296- ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG-HIỆP HÒA- BẮC GIANG.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 2,800,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 10
Cập nhật: 30/08/2017, 04:20, pm
CẦN BÁN ĐẤT GẦN CHÙA PHÚC KHÁNH. .*$..

CẦN BÁN ĐẤT GẦN CHÙA PHÚC KHÁNH.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 600,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 10
Cập nhật: 30/08/2017, 04:04, pm
CẦN BÁN ĐẤT Ở CẦU TÂY. !!!!

CẦN BÁN ĐẤT Ở CẦU TÂY.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 800,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 15
Cập nhật: 30/08/2017, 03:47, pm
CẦN BÁN ĐẤT GẦN SÂN BÓNG ĐỨC THỊNH. $$$$

CẦN BÁN ĐẤT GẦN SÂN BÓNG ĐỨC THỊNH.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 630,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 17
Cập nhật: 30/08/2017, 03:33, pm
CẦN BÁN ĐẤT THƯỜNG THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG. $^$

CẦN BÁN ĐẤT THƯỜNG THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 17
Cập nhật: 30/08/2017, 03:15, pm
CẦN BÁN ĐẤT Ở DANH THẮNG. ^*$.^

CẦN BÁN ĐẤT Ở DANH THẮNG.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 16
Cập nhật: 30/08/2017, 03:01, pm

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 13
Cập nhật: 30/08/2017, 02:01, pm

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 21
Cập nhật: 29/08/2017, 04:34, pm

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 15
Cập nhật: 29/08/2017, 03:52, pm
CẦN BÁN ĐẤT MẶT TIỀN 10M TẠI ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG

CẦN BÁN ĐẤT MẶT TIỀN 10M TẠI ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 800,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 14
Cập nhật: 29/08/2017, 03:13, pm
CẦN BÁN ĐẤT MẶT TIỀN 10M TẠI ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG

CẦN BÁN ĐẤT MẶT TIỀN 10M TẠI ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 800,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 21
Cập nhật: 28/08/2017, 05:20, pm
⛳ BÁN ĐẤT MẶT ĐƯỜNG 7.4m ⛳ !!!!

⛳ BÁN ĐẤT MẶT ĐƯỜNG 7.4m ⛳

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 16
Cập nhật: 28/08/2017, 04:53, pm

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 3,500,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 19
Cập nhật: 28/08/2017, 04:34, pm

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 2,500,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 18
Cập nhật: 28/08/2017, 04:19, pm

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 19
Cập nhật: 28/08/2017, 04:04, pm

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 11
Cập nhật: 28/08/2017, 02:35, pm
⛳ CẦN BÁN ĐẤT KHU ĐÔ THỊ SỐ 3- HIỆP HÒA- BẮC GIANG .*$..

⛳ CẦN BÁN ĐẤT KHU ĐÔ THỊ SỐ 3- HIỆP HÒA- BẮC GIANG

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 550,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 18
Cập nhật: 26/08/2017, 02:52, pm