Bạn lọc tin theo:
Vị trí BĐS: Bắc Giang 

Bắc Giang (27)

Bán đất vàng đất nền khu dân cư Lạc Phú, Bắc Giang $^$

Bán đất vàng đất nền khu dân cư Lạc Phú, Bắc Giang

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Bắc Giang - Phúc Tân

Giá: 6,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 25
Cập nhật: 02/10/2017, 03:40, pm
Khu Dân Cư Lạc Phú: Điểm đến đầu tư hấp dẫn ....

Khu Dân Cư Lạc Phú: Điểm đến đầu tư hấp dẫn

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Bắc Giang - Phúc Tân

Giá: 5,500,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 18
Cập nhật: 28/09/2017, 01:54, pm
Dự án Đô Thị Lạc Phú-An Cư Đắc Lộc( Mở Bán 100 lô đất cuối và bàn giao sổ đỏ đợt tiếp theo) ***

Dự án Đô Thị Lạc Phú-An Cư Đắc Lộc( Mở Bán 100 lô đất cuối và bàn giao sổ đỏ đợt tiếp theo)

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Bắc Giang - Phúc Tân

Giá: 6,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 23
Cập nhật: 27/09/2017, 12:36, pm
Dự án Đô Thị Lạc Phú-An Cư Đắc Lộc( Mở Bán 100 lô đất cuối và bàn giao sổ đỏ đợt tiếp theo) ....

Dự án Đô Thị Lạc Phú-An Cư Đắc Lộc( Mở Bán 100 lô đất cuối và bàn giao sổ đỏ đợt tiếp theo)

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Bắc Giang - Phúc Tân

Giá: 6,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 24
Cập nhật: 27/09/2017, 12:10, pm
Dự án Khu Dân Cư Lạc Phú .*$.

Dự án Khu Dân Cư Lạc Phú

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Bắc Giang - Phúc Tân

Giá: 5,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 21
Cập nhật: 27/09/2017, 11:22, am
Dự án Khu Dân Cư Lạc Phú %%%%%%

Dự án Khu Dân Cư Lạc Phú

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Bắc Giang - Phúc Tân

Giá: 5,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 17
Cập nhật: 26/09/2017, 10:39, am
Dự án Khu Dân Cư Lạc Phú *^$.*

Dự án Khu Dân Cư Lạc Phú

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Bắc Giang - Phúc Tân

Giá: 5,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 15
Cập nhật: 26/09/2017, 10:25, am
BÁN ĐẤT KHU 4 THỊ TRẤN THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG. %*$.%

BÁN ĐẤT KHU 4 THỊ TRẤN THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 1,040,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 45
Cập nhật: 30/08/2017, 05:16, pm
CẦN BÁN ĐẤT DANH THƯỢNG 3-DANH THẮNG. $^$

CẦN BÁN ĐẤT DANH THƯỢNG 3-DANH THẮNG.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 1,500,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 42
Cập nhật: 30/08/2017, 05:02, pm
CẦN BÁN ĐẤT KHU CHỢ TẠM PHỐ THẮNG. $$$

CẦN BÁN ĐẤT KHU CHỢ TẠM PHỐ THẮNG.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 6,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 38
Cập nhật: 30/08/2017, 04:36, pm
CẦN BÁN ĐẤT ĐƯỜNG 296- ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG-HIỆP HÒA- BẮC GIANG. ^*$.

CẦN BÁN ĐẤT ĐƯỜNG 296- ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG-HIỆP HÒA- BẮC GIANG.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 2,800,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 30
Cập nhật: 30/08/2017, 04:20, pm
CẦN BÁN ĐẤT GẦN CHÙA PHÚC KHÁNH. .*$..

CẦN BÁN ĐẤT GẦN CHÙA PHÚC KHÁNH.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 600,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 30
Cập nhật: 30/08/2017, 04:04, pm
CẦN BÁN ĐẤT Ở CẦU TÂY. !!!!

CẦN BÁN ĐẤT Ở CẦU TÂY.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 800,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 38
Cập nhật: 30/08/2017, 03:47, pm
CẦN BÁN ĐẤT GẦN SÂN BÓNG ĐỨC THỊNH. $$$$

CẦN BÁN ĐẤT GẦN SÂN BÓNG ĐỨC THỊNH.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 630,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 39
Cập nhật: 30/08/2017, 03:33, pm
CẦN BÁN ĐẤT THƯỜNG THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG. $^$

CẦN BÁN ĐẤT THƯỜNG THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 42
Cập nhật: 30/08/2017, 03:15, pm
CẦN BÁN ĐẤT Ở DANH THẮNG. ^*$.^

CẦN BÁN ĐẤT Ở DANH THẮNG.

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 37
Cập nhật: 30/08/2017, 03:01, pm

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 72
Cập nhật: 30/08/2017, 02:01, pm

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 41
Cập nhật: 29/08/2017, 04:34, pm

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 32
Cập nhật: 29/08/2017, 03:52, pm
CẦN BÁN ĐẤT MẶT TIỀN 10M TẠI ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG

CẦN BÁN ĐẤT MẶT TIỀN 10M TẠI ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 800,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 34
Cập nhật: 29/08/2017, 03:13, pm
CẦN BÁN ĐẤT MẶT TIỀN 10M TẠI ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG

CẦN BÁN ĐẤT MẶT TIỀN 10M TẠI ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 800,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 44
Cập nhật: 28/08/2017, 05:20, pm
⛳ BÁN ĐẤT MẶT ĐƯỜNG 7.4m ⛳ !!!!

⛳ BÁN ĐẤT MẶT ĐƯỜNG 7.4m ⛳

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 41
Cập nhật: 28/08/2017, 04:53, pm

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 3,500,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 36
Cập nhật: 28/08/2017, 04:34, pm

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 2,500,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 43
Cập nhật: 28/08/2017, 04:19, pm

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 46
Cập nhật: 28/08/2017, 04:04, pm

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 29
Cập nhật: 28/08/2017, 02:35, pm
⛳ CẦN BÁN ĐẤT KHU ĐÔ THỊ SỐ 3- HIỆP HÒA- BẮC GIANG .*$..

⛳ CẦN BÁN ĐẤT KHU ĐÔ THỊ SỐ 3- HIỆP HÒA- BẮC GIANG

Vị trí BĐS: Bắc Giang - Hiệp Hòa - Phúc Tân

Giá: 550,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 44
Cập nhật: 26/08/2017, 02:52, pm